・Ano ba ang income tax?

・Ang income tax paano ba ito kalkulahin?

・Ano ba ang pagkakaiba ng NENMATSU CHOSEI at KAKUTEI SHINKOKU?

・Nagpapadala ng pera sa anak o pamilya sa Pilipinas , maaari ba bumaba o mabawasan ang aking   tax?

・Ano pa ang ibang detalye para bumaba ang aking tax

・Saan ba ginagamit ang tax na binabawas sa amin?

 

Nov.15,2015(SUN)

Nambu Kyoudou Center

PM1:30~4:30

FREE for member(¥500 for Non-member)

☆ Maari pong tumawag at mag-tanong sa mga interesado magpa-alaga ng bata (Free) para sa mga nais mag-aral.

Non.15tagalog