★Para sa mga batang papasok sa unang baitang/ 1st Grade Elementary Abril 2016.

『For foreign parents School Preparation guidance』

Oct.10th, SAT.10:00  ※Punctuality

Hamamatsu city hall 1F 101

Para sa ibang detalye , tumawag o pumunta po lamang sa Hamamatsu Board Education Sodan Shien Center 7th floor, 053- 457- 2424

7F, 1-2-1, Chuo, Naka-ku, Hamamatsu-shi
Mon.–Fri. (except public holidays, New Year’s holiday period) 8:30–17:15

 

May Tagalog Interpreter na mag- aasist sa inyo .

・・・

★2016年4月、1年生になるみなさんへ

『外国籍の子どものための入学準備ガイダンス』

10月10日(土)10:00  ※時間厳守

浜松市役所北館1階 101会議室