2022 Manigong Bagong Taon sa inyong lahat
kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta at tiwala.
Panalangin namin na tayo ay palaging nasa mabuting kalusugan at ligtas.
2022年よろしくお願いします。