Date:            Sep.20, 2015(SUN)    1:30 – 4:30pm

Where:    Nambu Kyoudou Center    (Hamamatsu-shi, Naka-ku,  Ebitsuka 2-25-17)

Lecturer:  Mr. Masatoshi Muramatsu    (Administrative scrivener)

Entrance Fee: Free for Member (\500 for Non-member)

Application: Tumawag sa numero nasa ibaba 

☆ Maari pong tumawag at mag-tanong sa mga interesado magpa-alaga ng bata (Free) para sa mga nais mag-aral.

September 20th Ad