Ating Alamin sa mga Eksperto

ang tungkol sa TAX na ating binabayaran.

May Translator na Pilipino na tutulong  para sa atin .

Hindi mo ba mabasa ang kanji sa iyong PaySlip ?

・Anong mga buwis ang ibinabawas mula sa suweldo ?

・Saan ginagamit o napupunta ang Tax na binabayaran ?

・Nag papadala ako ng pera sa Pilipinas, maaari bang maka

bawas ito sa tax na aking binabayaran ?

・Ano ang ibig sabihin ng “sakanobori” ?

Para po sa mga gustong pumunta maaari po lamang na tumawag

or mag mail sa aming email address na sumusunod.

 Tel. no.    080-4308-8380 ( Nakamura Grace )

  Email :  filipinonagkaisa@yahoo.co.jp

Maraming Salamat Po …

【タガログ語】11月26日 TAX講座jpeg