Nag simula na po ang unang araw ng Sakubun Class .

Kung saan tinutulungan ang mga kabataan sa paggawa ng Essay

at tamang pag sagot sa Interview para sa kanilang  

High School Entrance Exam .

IMG_1115

IMG_1117

SAKUBUN CLASS  for ( HIGH SCHOOL ENTRANCE EXAM )

DATE : EVERY THURSDAY 

TIME : 2:00 – 4:00 PM

PLACE : NAMBU KYOUDOU CENTER

2017-10-6 チラシ 作文・面接クラス(1)

2017-10-6 チラシ 作文・面接クラス