Maraming salamat  po sa mga dumalo sa aming SportsFest .

Congratulation din sa yellow team sa basket ball , at sa mga nanalo sa

Badminton at Volley ball .