BAYANIHAN NIHONGO CLASS ( HAMAKITA ) SCHEDULE UPDATE !!!

Mag kakaroon po ng pag babago sa petsa sa buwan ng October …

OCTOBER 2 – OCTOBER 9

OCTOBER 16 – OCTOBER 23

Wala pong pag babago sa lugar at oras. Sa parehong lugar at oras parin . Sa Hamana Kyoudou Center , mula 1:30 pm hanggang 3:30 pm.

Maraming Salamat po …

Click here for more details …

【20160913】 bayanihan chirashi tagalog