PAG ARALAN AT ATING ALAMIN ANG MGA KARAPATAN

BILANG ISANG MANGGAGAWA

 

Tagalog 9月18日 バヤニハンタガログ語チラシ

 

にほんご 9月18日 バヤニハン日本語チラシ