★Para sa mga batang papasok sa unang baitang/ 1st Grade Elementary Abril 2016.

『For foreign parents School Preparation guidance』

Feb.6th, SAT.10:00  ※Punctuality

Nambu Kyodo Center (Hamamatsu-shi Minami-ku Ebitsuka 2chome 25-17)

Para sa ibang detalye , tumawag o pumunta po lamang sa Hamamatsu Board Education Sodan Shien Center 7th floor, 053- 457- 2424

7F, 1-2-1, Chuo, Naka-ku, Hamamatsu-shi
Mon.–Fri. (except public holidays, New Year’s holiday period) 8:30–17:15

 

May Tagalog Interpreter na mag- aasist sa inyo .

・・・

★2016年4月、1年生になるみなさんへ

『外国籍の子どものための入学準備ガイダンス』

2月6日(土)10:00  ※時間厳守

南部協働センター(浜松市中区海老塚2-25-17)

 

わからないことは、下記へ問合せください。

「浜松市教育委員会 教育相談支援センター」053-457-2424

タガログ語通訳員がいます。

IMG_0420

IMG_0421

IMG_0422