【Class】Pag-aaral tungkol sa detalye ng nakasulat sa Pay-slip at Final Income Tax Return (kakutei shinkoku)

・Ano ba ang income tax?

・Ang income tax paano ba ito kalkulahin?

・Ano ba ang pagkakaiba ng NENMATSU CHOSEI at KAKUTEI SHINKOKU?

・Nagpapadala ng pera sa anak o pamilya sa Pilipinas , maaari ba bumaba o mabawasan ang aking   tax?

・Ano pa ang ibang detalye para bumaba ang aking tax

・Saan ba ginagamit ang tax na binabawas sa amin?

 

Nov.15,2015(SUN)

Nambu Kyoudou Center

PM1:30~4:30

FREE for member(¥500 for Non-member)

☆ Maari pong tumawag at mag-tanong sa mga interesado magpa-alaga ng bata (Free) para sa mga nais mag-aral.

 Non.15tagalog